Integritetspolicy

Gallerian Nian värnar om din integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Gallerian Nian är det viktigt att vara transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dem.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi använder personuppgifter som vi samlar in om dig när du använder vår webbplats, vår Facebook-sida, instagram och annan eventuell social media som vi använder.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in information om dig när du skriver upp dig på:

  • Nyhetsbrevet
  • Deltar i tävlingar
  • Kontakta oss-formuläret
  • Borttappat-formuläret
  • När du lämnar kommentarer eller ger oss feedback

Personuppgifterna behandlas med ditt samtycke när du har klickat i informations bannern godkänn knapp som presenteras för alla besökare, när du godkänt ditt samtycke lagras informationen (cookies) i 365 dagar på den aktuella enheten, sedan måste ett nytt samtycke godkännas eller om du besöker vår webbplats från annan enhet med annan IP-nummer.

Hur kommer vi använda informationen om dig?

Vi samlar information om dig för att anpassa dina återkommande besök på vår webbsida, i social media. Vi kan, med ditt samtycke, komma att samla in information om dig för att kunna skicka email till dig om aktuella kampanjer, produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.

Användning av din information i marknadsföringssyfte

Vi kan, med ditt samtycke, komma att skicka information om vårt Galleria och dess hyresgästers produkter och/eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Du kan alltid avregistrera dig från fortsatta utskick. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte och ger din information till andra företag inom Gallerian Nian och/eller hyresgästerna i vårt Galleria i marknadsföringssyfte. Om du inte längre vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte, vänligen använd länken i ditt nyhetsbrev eller kontakta oss på nedanstående adress.

Ändringar och tillgång av din information

Vi sparar dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att syftet ska fullföljas, eller så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det. För dig som har anmält dig till nyhetsbrev sparar vi, i syfte att skicka nyhetsbrev, dina personuppgifter till dess du väljer att avregistrera dig från nyhetsbrev. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla personuppgifter som vi har om dig, vänligen skicka ett email eller brev till den adress som anges nedan. Vi vill säkerställa att dina personuppgifter stämmer och är aktuella. Du kan begära att vi ändrar information som du menar är felaktig. Du har rätt att när som helst återkalla tidigare lämnat samtycke. Du kan också begära att vi tar bort information om dig. Du finner våra kontaktuppgifter nedan. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Cookies

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse på vår webbplats som möjligt använder vi oss utav cookies och annan analysverktyg. Vi använder cookies för statistik  ändamål, för att anpassa webbplatsen  efter besökarens intressen och preferenser samt för att förbättra webbplatsen. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för statistik.

All information som samlas är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress, utan den identifierar bara den enhet/apparat som du använder med din webbläsare och ungefärlig geografisk plats . Information som samlas in kan inte spåra den enskilda besökaren.

Externa webbplatser

Vår webbplats innehåller externa länkar till andra webbplatser som t.ex. saldokontroll av Gävle Citys presentkort, sociala medier, våra hyresgäster webbplatser, Instagramkonto och Facebook-sida. Denna integritetspolicy gäller endast Gallerian Nians webbplats. När du klickar på externa länkar gäller respektive webbsidas integritetspolicy.

Kamerabevakning Gallerian 9:an

ESCF || Sweden Gallerian 9an AB, org. Nr 559144-8506 ansvarar för att vidtaga alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att hanteringen av personuppgifter rörande dig som behandlas av oss, sker på ett korrekt, lagligt och öppet sätt. Vi värnar om att skydda dina personuppgifter och respekterar din integritet.

Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och vem som tar del av uppgifterna insamlade via kameraövervakningen.

Varför utför vi kamerabevakning?

Gallerian 9an vill arbeta för att förebygga, förhindra brott och brottslig verksamhet, samt assistera till utredningar av brott som skett i fastighetens lokaler.

Förhindra och upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet samt skadegörelse på fastigheten och egendom i fastigheten.

Förhindra och förebygga olyckor och fara för människors liv och hälsa i fastigheten.

Syftet är att skapa trygghet för besökaren till Gallerian oavsett vilken tid på dygnet man besöker fastigheten.

Hur länge sparas bilderna?

Bilderna förvaras i 14 dagar. Gallerian 9an använder sig av lämpliga och rimliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa förvaringen av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter

Komma att lämna ut bildmaterial från kamerabevakningen på begäran av polis- eller åklagarmyndigheten vid en pågående brottsutredning där fängelse förekommer i straffskalan. Utöver detta överför Gallerian 9an inte bilderna till någon annan part och därmed inte till någon utanför EU/EES.

Tillgång till materialet har utsedd personal på Gallerian 9an samt kameraoperatör på Securitas Sverige ABs larmcentral.

Dina rättigheter

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. 

Du har alltid rätt att ge in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende Gallerian 9ans behandling av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter vänligen kontakta oss via vår webbplats kontakta oss.