INTERGITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

At Gallerian Nian, we care about your privacy and want you to feel safe when you share information with us. It is important for us to be transparent with how we handle your personal information and to let you know exactly how your information is used.
This privacy policy explains how we use your personal information when you visit our website, our facebook page, instagram and any other social media forum that we have.

WHAT INFORMATION DO WE COLLECT?

We collect your information when you sign up for:

- Newsletter
- Participate in contests
- Contact us through our online form
- Lost & Found online form
- When you post comments or give us feedback

We process your personal information with consent given to us when you click the "approve" button on the banner that is presented to all visiters. With this approval, your information (cookies) is stored for 365 days on that particular device. A new approval must be given if you visit our website from a different device that has another IP-address or if the 365 days has expired.

HOW DO WE USE YOUR INFORMATION?

We store information about you in order to customize your experience on our website and in social media. With your consent, we save information so that we can send relevant email to you about campaigns, products and services that we believe may be of interest to you. 

THE USE OF YOUR INFORMATION FOR MARKETING

With your consent, we can send information to you about the Galleria and products/services from our tenants that may be of intrest to you. You can always unsubscribe to further mailings. You also have the right to withdraw your consent that allows us to share your information for marketing purposes with other companies in Gallerian Nian and/or its tenants. If you no longer wish to be contacted for marketing purposes, please use the link given in our newsletter or contact us at the email address given below.

CHANGES AND ACCESS TO YOUR INFORMATION

We store your personal information only for the amount of time necessary to fulfill its purpose, or as long as we are legally obligated to do so. For those who have signed up for the newsletters, we save your personal information for the purpose of sending newsletters to you. Your information is kept until you unsubscribe from the newsletters. You also have the right to request a copy of the personal information we save about you. Please send us an email or letter to the address given below. We want to ensure that your personal information is correct. You can request that we change information that you believe is incorrect. You have the right to revoke previously given consent at any time. You can also request that we delete information about you. Our contact information can be found below. You also have the right to file a complaint with the Swedish Data Inspection agency.

COOKIES

We use cookies and other technologies on our website in order to provide visitors with the best experience possible. Cookies are used for statistical purposes, to tailor the website to each visitor's interests and preferences as well as to improve the website in general. Cookies also allow us to to measure the traffic on our website.

All collected information is anonymous and does not contain any personal information such as name or e-mail address, but only identifies the device/apparatus used with your browser and its approximate geographical location. Information collected cannot track the individual visitor.

EXTERNAL WEBSITES

Our website contains links to external websites such as those for checking the balance of a Gävle City's gift card, going to social media sites or to our tenants websites, instagram account and Facebook page. This Privacy Policy is only valid for Gallerian Nian's website. When clicking on external links, the Privacy Policy of those external sites apply.

KAMERABEVAKNING GALLERIAN 9an

ESCF || Sweden Gallerian 9an AB, org. Nr 559144-8506 ansvarar för att vidtaga alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att hanteringen av personuppgifter rörande dig som behandlas av oss, sker på ett korrekt, lagligt och öppet sätt.
Vi värnar om att skydda dina personuppgifter och respekterar din integritet.
nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och vem som tar del av uppgifterna insamlade via kameraövervakningen.

Varför utför vi kamerabevakning?

Gallerian 9an vill arbeta för att förebygga, förhindra brott och brottslig verksamhet, samt assistera till utredningar av brott som skett i fastighetens lokaler.
Förhindra och upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet samt skadegörelse på fastigheten och egendom i fastigheten.
Förhindra och förebygga olyckor och fara för människors liv och hälsa i fastigheten.

Syftet är att skapa trygghet för besökaren till Gallerian oavsett vilken tid på dygnet man besöker fastigheten.

Hur länge sparas bilderna?

Bilderna förvaras i 14 dagar. Gallerian 9an använder sig av lämpliga och rimliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa förvaringen av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter

komma att lämna ut bildmaterial från kamerabevakningen på begäran av polis- eller åklagarmyndigheten vid en pågående brottsutredning där fängelse förekommer i straffskalan. Utöver detta överför Gallerian 9an inte bilderna till någon annan part och därmed inte till någon utanför EU/EES.

Tillgång till materialet har utsedd personal på Gallerian 9an samt kameraoperatör på Securitas Sverige ABs larmcentral.

Dina rättigheter

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. 

Du har alltid rätt att ge in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende Gallerian 9ans behandling av dina personuppgifter.

CONTACT INFORMATION

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter vänligen kontakta oss via vår webbplats Contact Us.