Välkommen på Nian Kids söndagen den 27 augusti!
Mellan kl. 12-14 kan man delta i olika utmaningar och vara med och tävla.

Vågar DU?!